Wearable and wireless controller for 3D CAD and BIM software

8 hours

continuous operation time

80 hours

standby time

20 minutes

charging time

4 configurable
touch buttons

with tap and hold functionProjekt Grantowy Bridge Alfa

3D Motion Controls Sp. z o.o.  realizuje projekt B+R pn. “3DMC Designer”.

Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80 % tej kwoty, to jest  800 tys. zł. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane w ramach projektu grantowego pt. „Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie projektów B+R w fazie proof of principle i proof of concept w celu ich komercjalizacji i zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa).